Torino Film Lab: Mogućnosti finansiranja

Torino Film Lab objavio je mogućnosti finansiranja za proleće 2019. godine. Prijave za filmske profesionalce koji rade na međunarodnim koprodukcijama otvorene su u okviru dva fonda: TFL Međunarodni fond za koprodukciju (TFL World Co-Production Fund) i TFL Fond za razvoj publike (TFL Audience Design Fund). Oba fonda su kreirana zahvaljujući podršci programa MEDIA Kreativna Evropa za koprodukcijske fondove .

Cilj je da se podrže međunarodne koprodukcije između evropskih i van-evropskih produkcijskih kuća u različitim fazama – proizvodnje i distribucije. Fondovi su po prvi put otvoreni za filmove svih vrsta, uključujući igrane, dokumentarne i animirane filmove. Pored finansijske podrške, projekti će imati koristi i od konsultacija koje vode eksperti TFL-a. Za prijavu nije neophodno učešće u TFL programu.

TFL Međunarodni fond za koprodukciju  

Novootvoreni TFL Međunarodni fond za koprodukciju podržva produkciju dugometražnih filmova iznosom od 50.000 €. Fond se fokusira na reditelje koji razvijaju svoj treći dugometražni filma i biće dodeljen producentskoj kući sa sedištem u jednoj od zemalja koje učestvuju u podprogramu MEDIA, a koja sarađuje sa međunarodnim partnerima. U uži izbor biće uvšćeno 3 projekta koji će biti pozvani da učestvuju na TFL sastanku 2019 (Torino, Italija), gde će imati koristi od posvećenih konsultacija o međunarodnoj koprodukciji. Nagrađeni projekat biće objavljen tokom ceremonije dodele TFL nagrada.

Rok za podnošenje projekata: 12. jun 2019. godine.

Više informacija o konkursu.

TFL Fond za razvoj publike

TFL Fond za razvoj publike dodeliće tri granta iznosom od po 40.000€ kompanijama koje se bave prodajom i produkcijom kako bi implementirale strategije angažovanja inovativne publike za dugometražne filmove. Cilj konsultacija je da se skiciraju ključni ciljevi i tačke na koje treba obratiti pažnju u okviru strategije, koje treba implementirati za svaki korak (od predprodukcije do distribucije). Pokrenut 2014. godine, Fond za dizajn publike TFL-a već je podržao 12 filmova, uključujući BIRDS OF PASSAGE (Ciro Guerra & Cristina Gallego), A LAND IMAGINED (Yeo Siew Hua) i TEL AVIV ON FIRE (Sameh Zoabi).

Rok za podnošenje projekata: 3. jun 2019. godine.

Više informacija o konkursu.