TFL radionice: ScriptLab 2021. i ScriptLab – story editing 2021.

VREME I MESTO ODRŽAVANJA:

1. rezidencijalna radionica: 21 – 28. marta 2021. (Lavov, Ukrajina)
1. online sesija: početak juna 2021.
2. online sesija: početak septembra 2021.
3. online sesija: kraj oktobra 2021.
2. rezidencijalna radionica & TFL Meeting Event: druga polovina novembra 2021. (Torino, Italija)

Rok za prijavljivanje: 23. 10. 2020.

Radionica ScriptLab 2021. u organizaciji Međunarodnog filmskog festivala u Torinu namenjena je scenaristima i rediteljima ili kreativnim timovima iz celog sveta čiji su igrani projekti u ranoj fazi razvoja scenarija. ScriptLab održava se od marta do decembra 2021. godine (ukupno trajanje je devet meseci), a radionica je podeljena u dve faze: dvonedeljna rezidencijalna radionica (mart i decembar) i dve konsultantske sesije putem interneta.

Svake godine izabere se 20 projekata koji će biti mentorisani tokom radionice ScriptLab. Učesnici radionice podeljeni su u pet grupa, a svakoj se dodeljuju mentor i savetnik za scenario koji usmeravaju polaznike tokom svih faza rada na scenariju. Značaj rada na scenariju u grupi ostvaruje se komunikacijom s drugim kolegama unutar grupe, što predstavlja kreativno okruženje za svakog autora.

Tokom programa polaznicima je omogućeno savetovanje vezano za druge elemente projekta (dalji razvoj projekta, autorska prava, produkcija i sl.). U sklopu radionice ScriptLab održavaju se različiti masterclass programi koje vode renomirani filmski profesionalci iz celog sveta. TorinoFilmLab Meeting Event označava završetak radionice u sklopu kog svi polaznici predstavljaju svoje projekte pred internacionalnim producentima, prodajnim agentima i drugim filmskim profesionalcima.

Lviv Film Commission ovogodišnji je novi partner projekta ScriptLab. Ostali partneri projekta su Austrian Film Institute, German Films, Swiss Films i VAF – Flanders Audiovisual Fund

 Potrebna dokumentacija za prijavu:

  • sinopsis projekta (1 str.) i treatment (scenosled) projekta (do 15 stranica)
  • motivaciono pismo reditelja i/ili scenariste (do 3 stranice)
  • materijali o audiovizualnom pristupu delu (fotografije, snimci, mood board i sl.)
  • CV (do 2 stranice)
  • veb stranica (s upisanom lozinkom) na prethodni AV rad (trajanje rada do 30 minuta sa prevodom na engleski jezik; materijal ne može biti showreel autora)

Prijave na ScriptLab mogu biti u timu ili individualne, a pojedinac i/ili tim ne mora, kao uslov, imati pridruženog producenta na projektu. Dokumenti treba da budu na engleskom jeziku u PDF formatu.

Kotizacija:

  • 2500 € (2000 € za dodatnog člana tima – producent)

Kotizacija obuhvata troškove radionice i smeštaja, a polaznici sami pokrivaju troškove prevoza. Moguće je obezbediti stipendiju za radionicu.

Više informacija

ScriptLab – story editing 2021.

ScriptLab – story editing program je usavršavanje za savetnike za scenario (story editors) u sklopu radionice ScriptLab 2021. Program za usavršavanje namenjen je savetnicima za scenario i okuplja polaznike iz celog sveta koji učestvuju u svim fazama razvoja scenarija reditelja ili scenariste na radionici. Cilj programa je da pruži adekvatno obrazovanje i iskustvo u procesu razvoja scenarija. Svake godine petoro odabranih polaznika programa pridružuje se jednoj od četiri grupe koju vode mentor i renomirani stručnjak za scenarije koji je mentor polaznika programa story editing. Polaznici ovog programa smatraju se pridruženim savetnicima za projekte scenarija iz grupe.

Program se održava od marta do decembra 2021. godine, a podeljen je na dvonedeljnu rezidencijalnu radionicu (mart, decembar) i tri online modula (jun, septembar, oktobar). TFL Meeting Event predstavlja završetak radionice, a polaznici će imati mogućnost umrežavanja sa drugim kolegama i filmskim profesionalcima.

Veštine koje će polaznici ostvariti su analiziranje scenosleda i prve verzije scenarija, procena mogućnosti razvoja projekta i savetovanje u svim fazama razvoja scenarija.

Ko može da se prijavi:

scenaristi, producenti, predstavnici filmskih festivala i fondova i sl.

Potrebna dokumentacija:

  • CV (do 2 str.)
  • motivaciono pismo sa pojašnjenjem zašto je ovaj program važan za vaš dalji rad

Dokumentacija treba da bude dostavljena na engleskom jeziku u PDF formatu.

Kotizacija:

1500 €

Više informacija