Rokovi za prijavljivanje na dva MEDIA konkursa produženi do maja

Kao rezultat poteškoća nastalih zbog epidemije koronavirusa, rokovi za prijavljivanje na dva konkursa programa MEDIA Kreativna Evropa produženi su do maja.

Rok za prijavljivanje na konkurs Online promocija EACEA-23-2019 produžen je do 5. maja, dok je novi rok za konkurs Filmski festivali EACEA-26-2019 21. maj 2020. godine.

U okviru generalnog cilja MEDIA potprograma da podrži transnacionalnu cirkulaciju evropskih audiovizuelnih dela, konkurs Online promocija   podržava:

  • Aktivnost 1: aktivnosti poput online marketinga, promocije, brendiranja i razvoja novih ponuda u okviru postojećih VOD platforma koje su fokusirane na evropski film. Cilj akcije jeste da poveća vidljivost, dostupnost kao i globalnu publiku audiovizuelnih dela.
  • Aktivnost 2: Prekogranična saradnja VOD platformi
  • Aktivnost 3: Podrška inovativnim strategijama za distribuciju i promociju evropskih audiovizuelnih dela.

Konkurs Filmski festivali podržava evropske audiovizuelne festivale koji se održavaju u zemljama koje učestvuju u MEDIA potprogramu. Od ove godine, konkurs je podeljen u dve akcije:

  • Akcija 1: podrška filmskim festivalima – Podrška filmskim festivalima koji su fokusirani na prezentaciju i promociju evropskog filma na godišnjem nivou.
  • Akcija 2: podrška evropskim mrežama festivala – Podrška je namenjena jačanju evropskih mreža festivala, njihove održivosti, saradnje među članicama mreže, profesionalizacije sa ciljem bolje promocije i opticaja evropskih filmova, kao i razmeni znanja i iskustava festivala koje će doprineti održivosti istih u digitalnom okruženju.