Rok za prijavljivanje na Eurodoc radionicu produžen do 1. decembra

Rok za prijavljivanje na Eurodoc radionicu produžen je do 1. decembra 2020. godine. Radionica je namenjena producentima sa dokumentarnim filmom u razvoju, kao i stručnjacima koji su uključeni u finansiranje ili TV prikazivanje dokumentarnih filmova. Radionica se održava u periodu mart – oktobar 2021. godine.

Kome je trening namenjen?

 • Nosiocima projekta (Producent ili reditelj-producent) – Profesionalci koji imaju iskustva na produkciji dokumentarnih filmova i koji su spremni da započnu novu fazu u svojoj karijeri ili iskusni producenti koji mogu da prošire mrežu kontakata i unaprede profesionalne veštine. Ovi producenti uglavnom imaju iskustva kao menadžeri produkcije i na trening dolaze da steknu veštine koje bi im pomogle u kreativnom razvoju projekta i veći legitimitet u odnosu sa rediteljima sa kojima sarađuju. Dobrodošli su i mladi producenti.
 • Profesionalcima iz dokumentarne industrije – Urednici dokumentarnih TV redakcija, predstavnici filmskih fondova ili institucija koje finansiraju dokumentarne projekte, koji već poseduju veliko iskustvo, ali žele da steknu i dublje znanje o sistemu koprodukcije

Na radionici će učestvovati 30 odabranih profesionalaca koji će biti deo godišnjeg programa.

KAKVI PROJEKTI SE TRAŽE?

EURODOC podstiče razvoj projekata dokumentarnog filma sa visokim standardom kvaliteta i kreativnosti. Prihvatljive su sve vrste dokumentarnih filmova, kao i eseji i eksperimentalni filmovi koji odražavaju raznolikost žanrova i različite oblike kinematografskih pristupa. Projekti se ocenjuju na osnovu njihovog umetničkog sadržaja i njihovog stadijuma u razvoju. Projekti moraju biti u fazi razvoja, po mogućnosti u ranoj fazi produkcije, kako bi učesnici mogli da u potpunosti imaju korist od obuke. Projekti takođe moraju da budu pogodni za koprodukciju i da predstave garancije u pogledu izvodljivosti.

KRITERIJUMI ZA IZBOR:

 • Kvalitet projekta i njegov međunarodni potencijal;
 • Kvalitet kandidata i njihovih biografija;
 • Vrednovanje jezičkih veština (engleskog i francuskog jezika);
 • Dobar odnos prisutnih evropskih zemalja
 • 80% učesnika programa treba da dolazi iz Evrope (ili zemalja koje su obuhvaćene programom Kreativna Evropa), dok 20% učesnika može doći iz neevropskih zemalja.
 • 15% učesnika programa mora biti iz zemalja sa niskim produkcijskim kapacitetom;
 • 80% učesnika činiće producenti ili producenti-reditelji, a 20% profesionalci dokumentarne industrije.

JEZICI KOJI SE KORISTE:

Engleski i francuski (učesnici su podeljeni u dve grupe).

NAKNADA SA UČEŠĆE NA RADIONICI:

 • Za evropske učesnike: 2.800 €;
 • Za neevropske učesnike: 1.400 €.
 • Učesnici sami snose troškove smeštaja i puta za tri programa (procenjeni troškovi: prosečno 1.000 € po programu).

STIPENDIJE:

Eurodoc dodeljuje stipendiju koja pokriva ili učešće na radionici i / ili troškove boravka. Stipendija se dodeljuje učesnicima iz zemalja sa niskim kapacitetom (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Estonija, Gruzija, Grčka, Mađarska, Island, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Moldavija, Crna Gora, Norveška, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Ukrajina, Tunis).

Rok za prijavljivanje: 1. decembar 2020.

Prijavljivanje i više informacije možete naći na Eurodoc sajtu.