Rezultati: Selektivna podrška EACEA/12/2017, 1 rok

Evropska komisija objavila je rezultate konkursa: Distribucija- selektivna podrška EACEA/12/2017, 1. rok.

Od ukupno 494 aplikacije, 165 je predloženo za finansiranje (ukupno 33%). Iz Srbije podršku je dobila distribucijska kuća MCF Megacom Film za distribuciju filmova: Le Fidele (5000 evra), Undir Trenu (5000 evra), L’apparition (5000 evra), Foxtrot (5000 evra) i Stars Media za film The Place (2 600 evra).

okviru cilja da promoviše transnacionalni promet evropskih audiovizuelnih dela, potprogram MEDIA pruža podršku bioskopskoj distribuciji podržavajući marketing, brendiranje, distribuciju i izlaganje audiovizuelnih dela. MEDIA potprogram uspostavio je sistem za podršku distribucije nenacionalnih evropskih filmova kroz bioskopsku distribuciju i distribuciju pomoću svih ostalih platformi, kao i za aktivnosti na planu međunarodne prodaje, a posebno titlovanja, sinhronizovanja i izrade zvučnog zapisa audiovizuelnih dela.

Cilj Selektivne podrške jeste da pruži podršku transnacionalnoj distribuciji nenacionalnih evropskih filmova i to kroz osnaživanje distributera da ulažu u promociju i adekvatnu distribuciju nenacionalnih evropskih filmova.

Program Selektivne podrške takođe teži podsticanju razvoja veza između sektora produkcije i sektora distribucije, čime bi se poboljšao konkurentski položaj nenacionalnih evropskih filmova i konkurentnost evropskih distributera.