Rečnik


reč / termin / skraćenica
objašnjenje
Poziv za predloge projekata Poziv za predloge projekata je krug finansiranja kojim se sredstva dodeljuju u okviru različitih finansijskih šema/konkursa koji postoje u okviru MEDIA potprograma. Poziv za predlog projekata se obično objavljuje oko dva meseca pre isteka roka za apliciranje. Kada se objavi poziv za predlog projekta to znači da je na internet stranici EACEA dostupno novo uputstvo za apliciranje kao i elektronski formular. Za većinu finansijskih šema poziv se objavljuje jednom godišnje. Za većinu poziva postoji 1 rok za apliciranje, ali neki konkursi imaju i dva roka.
Kreativni dokumentarci Kreativni dokumentarci kao polaznu tačku imaju istinitu priču / temu ali zahtevaju znatan kreativan rad i autorski izraz. Kreativna Evropa ne podržava ni jednu drugu formu dokumentaraca, a posebno ne informativne emisije, govorne programe, realiti programe, edukativne ili how-to programe.
Nenacionalni evropski film Evropski filmovi se smatraju „nacionalnima” u zemlji učesnici potprograma MEDIA u čijoj proizvodnji su najvećim delom učestvovali državljani te zemlje, odnosno lica sa stalnim boravkom u toj zemlji. U svim drugim zemljama oni se moraju smatrati „nenacionalnim” filmovima.
Mlada publika Za MEDIA programe: Razvoj audiovizuelnih dela i TV program mlada publika se definiše kao mlađa od 16 godina. Za razvoj video igara, mlada publika je ona koja je mlađa od 12 godina.