Radionice strateškog planiranja sa Lindom Beath

MEDIA desk Srbije i Filmski centar Srbije pozivaju vas da prijavite svoje kompanije na radionicu strateškog planiranja How to develop your company? koja će se održati 14. i 15. juna 2018. godine u Beogradu. Radionicu vodi Linda Beath.

O radionici

Kroz dvodnevno strateško planiranje Linda Beath intezivno radi sa pet kompanija i kao moderator navodi zaposlene i saradnike u okviru svake kompanije da sagledavaju svoje poslovanje iz različitih uloga pomažući im tako da definišu svoje ciljeve i način njihovog ostvarivanja. Iako se radionice baziraju na grupnom radu, svaka kompanija radi za sebe.

Iz svake kompanije potrebno je učešće najmanje 3, a najviše 7 osoba. Ove osobe mogu biti zaposlene u kompaniji ili mogu biti stalni spoljni saradnici iste, odnosno osobe kojima kompanija veruje. Prisustvo direktora kompanije je obavezno.

Svaka kompanija proćiće kroz 9 sekvencijalnih vežbi koje za cilj imaju procenjivanje kompanije. Nakon toga, ulazi se u redizajniranje kompanije i definisanje strateških ciljeva, te načina njihovog ostvarivanja. Rezultat radionica jeste pisani strateški plan implementacije za naredne 3 godine.

Rezulatati strateškog planiranja mogu se lako monitorisati tokom vremena. Plan predstavlja dobru osnovu za formulisanje detaljnog plana poslovanja koji je neophodan kako bi kompanije osigurale investicije i finansijsku održivost. Plan takođe jača efikasnost kompanije jer se oslanja na komunikaciju i formulisanje zajedničkih ciljeva.

O predavaču

Linda Beath je izvršna producentkinja koja je osnovala Ideal Filmworks, kompaniju fokusiranu pre svega na omogućavanje sredstava za razvoj i produkciju. Sarađuje sa producentima dugometražnih igranih, dokumentarnih i animiranih filmova kao i visoko kvalitetnih televizijskih programa. Angažovana je takođe i kao savetnica producentskim kompanijama o načinu poslovanja prilikom planiranja i vođenja kompanije kao i vladinim organizacijama prilikom osmišljavanja različitih sistema podrške za audiovizuelni sektor. Redovno vodi radionice strateškog planiranja za evropske producentske kompanije sa ciljem poboljšanja njihovih pozicija na međunarodnom tržištu. U saradnji sa drugim međunarodnim stručnjacima aktivno doprinosi diskusijama na temu razvoja novih poslovnih modela. Producente takođe podučava iz oblasti koprodukcije i novih finansijskih izvora u okviru radionica EAVE, MAIA kao i u okviru drugih programa usavršavanja koje podržava MEDIA potprogram.

Dokumentacija za prijavljivanje

Broj kompanija koje mogu učestvovati na strateškom planiranju je ograničen. Učešće na radionici je besplatno.

Rok za prijavu je 20. maj 2018. godine.

Radionice su otvorene za različita pravna lica koja posluju u audiovizuelnom sektoru: producentske kuće, distribucijske kuće, filmski festivali…

Kompanije koje žele da se prijave na strateško planiranje treba da podnesu sledeću dokumentaciju:

  • CV kompanije,
  • CV direktora,
  • Bilans stanja i uspeha za poslednje 3 godine,
  • Spisak realizovani projekata u poslednje 3 godine,
  • Spisak aktuelnih projekata.

Dokumentacija (osim bilansa stanja i uspeha) se podnosi na engleskom jeziku.

Dokumentaciju slati elektronskom poštom na: una@fcs.rs i info@media.kreativnaevropa.rs

Odabir kompanija koje će učestvoavati na radionici vrši predavač u saradnji sa MEDIA deskom Srbije

Uslovi za prijaviljanje

 

  • Potrebno je da kompanija, odnosno svi učesnici na strateškom planiranju budu u potpunosti posvećeni dvodnevnoj radionici. Nije moguće da se osobe priključuju radionici tokom njenog trajanja ili da napuštaju radionicu pre njenog kraja;
  • Neophodno je prisustvo direktora kompanije;
  • Moderator planiranja Linda Beath poziva kompanije koje se prijave da ovom zadatku pristupe studiozno i da tokom dva dana trajanja radionica ovo bude jedina aktivnost svih učesnika. Upotreba mobilnih telefona i drugih komunikacijskih uređaja biće ograničena od strane predavača.