Ko može da konkuriše

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Ko može da konkuriše

Usavršavanje,
Umrežavanje,
Sajmovi

Na ovaj konkurs mogu da konkurišu pravna lica (privatne kompanije, neprofitne organizacije, udruženja, dobrotvorne ustanove, fondacije, opštinska i gradska veća) koja su osnovana u jednoj od zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu i koja se nalaze u potpunom ili većinskom vlasništvu osoba koje su državljani ovih zemalja.