Budžet

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Budžet

Usavršavanje,
Umrežavanje,
Sajmovi

Ukupni budžet opredeljen za kofinansiranje projekata procenjuje se na 7.5 miliona evra.

Finansijska podrška EU ne može biti veća od 60% za projekte u okviru kojih se aktivnosti dešavaju u zemljama koje učestvuju u MEDIA potprogramu i veća od 80% za projekte u okviru kojih se aktivnosti dešavaju u zemljama koje ne učestvuju u MEDIA potprogramu.