Razvoj video igara

Razvoj i produkcija audiovizuelnih dela

Cilj ovog programa jeste da se pruži pomoć evropskim producentima video igara da razvijaju i produciraju inovativne i kvalitetne video igre koje ispunjavaju standarde evropskog i međunarodnog tržišta i povećavaju kompetitivnost evropske industrije video igara na evropskom i internacionalnom nivou.

Podrška je namenjena aplikantima za razvoj koncepta i projekta visoko inovativne i kreativne storytelling video igre koja je namenjena komercijalnoj eksploataciji putem različitih platformi (PC, mobilni uređaji, tableti, pametni telefoni i dr.)

Program je usmeren na originalne, inovativne i kreativne video igre koje doprinose kulturnoj raznolikosti, izgradnji evropskog kulturnog identiteta i očuvanju evropskog nasleđa. Pored toga, neophodno je da projekti pokažu potencijal za prekograničnu distribuciju odnosno da imaju komercijalnu notu koja će omogućiti njihov uspeh na evropskim i međunarodnim tržištima.