Filmski festivali

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Filmski festivali

RAZVOJ
PUBLIKE

Jedan od prioriteta MEDIA potprograma jeste da podrži razvoj publike kao sredstvo koje stimuliše interesovanje i pristup šire evropske publike audiovizuelnim delima kroz promotivne aktivnosti, filmsku edukaciju i festivale.

Kroz ovaj program MEDIA podržava aktivnosti koje promovišu i prezentuju raznolikost evropskih audiovizuelnih dela i koje takođe povećavaju interesovanje i doprinose njihovom boljem poznavanju.