Razvoj grupnih projekata

Razvoj i produkcija audiovizuelnih dela

Program pruža podršku nezavisnim evropskim producentima za razvoj audiovizuelnih dela koja imaju potencijal za međunarodno prikazivanje. Podržava se razvoj od 3 do 5 projekta koji su namenjeni bioskopskom prikazivanju, televizijskom emitovanju ili prikazivanju putem digitalnih platformi i to u kategorijama igranog, dokumentarnog i animiranog filma.

Podrška je usmerena na projekte koji predstavljaju dela visokog umetničkog kvaliteta koja promovišu kulturnu raznolikost, komunikaciju sa različitom evropskom i međunarodnom publikom i saradnju među audiovizuelnim profesionalcima iz različitih zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu.Takođe, projekti treba da povećaju prisustvo producenta na međunarodnom tržištu kao i da uvećaju njihovu sposobnost ka inovacijama i istraživanju novih tržišta i mogućnosti. Posebnu pažnju u fazi razvoja treba obratiti na strategije za marketing i distribuciju koje doprinose razvoju publike.