Ko može da konkuriše

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Ko može da konkuriše

RAZVOJ
AUDIOVIZUELNIH
DELA

Na ovaj program mogu da konkurišu evropske kompanije koje se bave produkcijom video igara, a koje u trenutku konkurisanja postoje kao pravno lice najmanje 12 meseci i koje mogu dokazati prethodno iskustvo i skoriji uspeh u razvoju i produkciji video igara.

Potrebno je priložiti dokaz o produkciji i/ili razvoju prethodne video igre koja je bila komercijalno distribuirana u poslednje dve godine koje prethode objavljenom pozivu za prijavu projekata i datumu podnošenja projekta.

Na ovaj poziv ne mogu da se prijave:

  • fondacije, instituti, univerziteti, udruženja građana i druga pravna lica koja rade u javnom interesu
  • grupa kompanija
  • fizička lica