Aktivnosti koje se podržavaju

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Aktivnosti koje se podržavaju

RAZVOJ
AUDIOVIZUELNIH
DELA

Kroz ovaj program podržava se samo razvoj storytelling (narativnih) video igara bez obzira na to kojoj platformi su namenjene ili koji distributivni model podrazumevaju. Naracija mora postojati kroz celu video igru, a ne samo na njenom kraju ili početku. U svim slučajevima video igra mora biti namenjena komercijalnoj upotrebi.

Razvoj video igre podrazumeva sve one aktivnosti koje se realizuju od nastanka prve ideje do produkcije prvog prototipa ili probne verzije.

Prvi prototip je po kriterijumima ovog poziva definisan kao Alfa ili Beta verzija ili prva probna verzija.

Produkcija video igre po kriterijumima ovog poziva definiše se od početka testiranja prvog prototipa do kraja produkcije i izrade Gold Master vezije.

Po kriterijumima ovog poziva sledeće igre ne ispunjavaju uslove za dobijanje podrške za razvoj:

 • Atlasi, katalozi, baze podataka itd
 • Projekti koji promovišu turizam
 • Programi koji služe za unapređivanje već postojećih video igara
 • Multimedijalni umetnički projekti i instalacije
 • Internet prezentacije koje za cilj imaju promociju socijalnih mreža, foruma, portala itd.
 • Projekti koji uključuju pornografski i rasistički sadržaj
 • Promotivna dela
 • Platforme za video igre
 • Interaktivne knjige, filmovi, animacije i kreativni dokumentrci
 • Zagonetke, igre memorije, sportske igre, trkačke igre, ritmičke igre, kvizovi itd.

U trenutku podnošenja projekta, podnosilac mora posedovati većinska prava na projekat. Ukoliko je reč o adaptciji dela, podnosilac projekta mora dokazati da poseduje prava na adaptaciju.

Produkcija video igre može biti zakazana tek po isteku 8. meseca od dana podnošenja projekta. Trajanje projekta ne može biti duže od 36 meseci.

Kriterijumi za ocenjivanje projekta uključuju:

KRITERIJUM POENI
Kvalitet i sadržaj aktivnosti: kvalitet 20
Inovativni karakter video igre: u tehničkom smislu i u smislu sadržaja video igre 20
Evropske vrednosti: relevantnost igre i potencijal za evropsku i internacionalnu distribuciju 20
Strategija diseminacije: kvalitet i izvodljivost strategije distribucije i marketinga 20
Organizacija projektnog tima: adekvatna podela uloga i odgovornosti 10
Efekat i održivost: održivost i izvodljivost finansijske strategije za razvoj i produkciju video igre, izvodljivost samog projekta. 10

Automatski poeni:

 • 5 poena: za projekte koji su isključivo namenjeni deci (do 12 godina).