Dokumenta

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Dokumenta

RAZVOJ
AUDIOVIZUELNIH
DELA

Pre nego što konkurišete neophodno je pažljivo pročitati sva uputstva vezana za konkurs Razvoj pojedinačnih projekata na sledećoj internet adresi:

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-development-slate-funding-2017_en

Bitna dokumenta koja objašnjavaju proceduru i uslove za konkurisanje možete preuzeti i ovde:

Detaljna uputstva za konkurisanje ENG i SRB

Neophodna projektna dokumentacija uključuje:

Elektronski formular (može se generisati i preuzeti https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/)

Aneks 1: Detaljni opis projekta
Aneks 2: Formular budžeta
Ankes 3: Izjava o časti
Aneks 4: Predhodno iskustvo kompanije