Budžet i dostupna sredstva

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Budžet i dostupna sredstva

RAZVOJ
AUDIOVIZUELNIH
DELA

Ukupan budžet ovog poziva iznosi 12,5 miliona evra.

Najmanji iznos podrške koja može biti dodeljena jednom projektu iznosi 70.000 evra.

Maksimalni iznosi koji može biti dodeljen projektu iznose:

-200.000 evra za razvoj grupnog projekta bez kratkog filma

-210.000 evra za razvoj grupnog projekta sa projektom kratkog filma

-150.000 evra za razvoj samo dokumentarnih filmova bez kratkog filma

-160.000 evra za razvoj samo dokumentarnih filmova sa projektom kratkog filma

Vrednost pojedinačnih projekata u okviru jednog grupnog treba da iznosi između 10.000 i 60.000 evra. Iznos za koji se konkuriše ne sme prelaziti 50% ukupno prihvatljivih troškova. Ukoliko projekat razvoja uključuje i kratki film podrška za njega ne sme prelaziti 10.000 evra pri čemu kontribucija MEDIA potprograma ne može prelaziti 80% od ukupno prihvatljivih troškova za produkciju ovog projekta.