Aktivnosti koje se podržavaju

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Aktivnosti koje se podržavaju

RAZVOJ
AUDIOVIZUELNIH
DELA

Kroz ovaj program podržava se samo razvoj audiovizuelnih dela i to:

  • Igrani, animirani i dokumentarni filmovi u minimalnom trajanju od 60 minuta koji su namenjeni bioskopskom prikazivanju;
  • Projekti namenjeni televizijskom emitovanju: igrani projekti (jednokratni ili u vidu serije) u ukupnom minimalnom trajanju od 90 minuta; animirani projekti (jednokratni ili u vidu serije) u ukupnom minimalnom trajanju od 24 minuta; kreativni dokumentarci (jednokratni ili u vidu serije) u ukupnom minimalnom trajanju od 50 minuta;
  • Projekti namenjeni prikazivanju putem digitalnih platformi: igrani projekti (jednokratni ili u vidu serije) u ukupnom minimalnom trajanju od 90 minuta; animirani projekti (jednokratni ili u vidu serije) u ukupnom minimalnom trajanju od 24 minuta; kreativni dokumentarci (jednokratni ili u vidu serije) u ukupnom minimalnom trajanju od 50 minuta.

Najkasnije u trenutku podnošenja aplikacije, podnosilac projekta mora dostaviti dokaz o posedovanju većinskih prava koja se odnose na svaki od pojedinačnih projekata sa kojima se konkuriše. Potrebno je priložiti ugovor koji se odnosi na prava na korišćenje umetničkog materijala koji si prilaže uz aplikaciju. Ukoliko je reč o adaptacija dela, aplikant mora da poseduje prava za korišćenje dela.

Konkursom se takođe podržava razvoj mladih talenata koji su podržani od strane iskusnih producentskih kuća. Da bi ovo uradili aplikanti mogu dodati kratki film svom projektu razvoja grupnih projekata.

Kratak film se definiše kao kompletirano AV delo (animirani, igrani ili dokumentrani film/serija) u maksimalnom trajanju od 20 minuta. Reklamni filmovi, pilot epizode, trejleri i tizeri nisu prihvatljivi po uslovima ovog konkursa.

Snimanje može biti zakazano tek po isteku 8. meseca od dana podnošenja projekta. Trajanje projekta ne može da bude duže od 36 meseci.

Kriterijumi za ocenjivanje projekta uključuju:

KRITERIJUM POENI
Kapacitet kompanije da razvije 3 do 5 pojedinačnih projekata na evropskom i internacionalnom nivou 20
Kvalitet projekata, njihova evropska dimenzija, kvalitet razvojne strategije, kvalitet finansijske strategije 20
Kvalitet evropske i internacionalne distribucijske i marketinške strategije 20
Adekvatnost i raznovrsnost kreativnog tima 10
Izvodljivost projekta 10
Kapacitet kompanije da bude inovativna u svojim aktivnostima 20

Automatski poeni:

  • 10 automatskih poena za projekte koji dolaze iz zemalja niskog produkcijskog kapaciteta (Albanija, Bosna i Hercegocovina, Bugarska, Hrcvatska, Kipar, Češka Republika, Estonija, BJR Makedonija, Grčka, Mađarska, Island, Litvanija, Letonija, Luksemburg, Malta, Crna Gora, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija)
  • 5 automatskih poena za projekte koji dolaze iz zemalja srednjeg produkcijskog kapaciteta