Podrška prodajnim zastupnicima

Distribucija

U okviru ovog programa podržava se distribucija nenacionalnih evropskih filmova kroz bioskopsku distribuciju i distribuciju pomoću svih ostalih platformi, kao i aktivnosti na planu međunarodne prodaje, a posebno titlovanje, sinhronizovanje i izrade zvučnog zapisa audiovizuelnih dela.

Ovaj konkurs podržava transnacionalnu distribuciju evropskih filmova tako što na osnovu prethodnog uspeha na tržištu pruža podršku prodajnim zastupnicima da reinvestiraju za nove nenacionalne evropske filmove.