Online promocija

Distribucija

U okviru cilja da promoviše transnacionalni promet evropskih audiovizuelnih dela, potprogram MEDIA pruža podršku bioskopskoj distribuciji podržavajući marketing, brendiranje, distribuciju i izlaganje audiovizuelnih dela. MEDIA potprogram uspostavio je sistem za podršku distribucije nenacionalnih evropskih filmova kroz bioskopsku distribuciju i distribuciju pomoću svih ostalih platformi, kao i za aktivnosti na planu međunarodne prodaje, a posebno titlovanja, sinhronizovanja i izrade zvučnog zapisa audiovizuelnih dela. Podrška je namenjena inovativnim aktivnostima koje testiraju nove poslovne modele u oblastima koje se ubrzano transformišu usled uvođenja i sve veće prisutnosti digitalnih tehnologija.