Koprodukcijski fond

Koprodukcijski fond

Jedan od prioriteta MEDIA potprograma jeste da poveća kapacitete audiovizuelnog sektora da razvija evropska dela koja imaju potencijal da cirkulišu Evropom i da olakša evropske i internacionalne koprodukcije.

Ovaj program pomaže evropskim i internacionalnim koprodukcijskim fondovima koji su osnovani u zemljama koje učestvuju u MEDIA potprogramu i koji kao svoju glavnu aktivnost imaju pružanje podrške internacionalnim koprodukcijama.

Očekivani rezultati za period 2019/2020.:

  • ojačana saradnja između evropskih i internacionalnih partnera
  • podržano 5 internacionalnih koprodukcijskih fondova koji su podržali 35-40 projekata.