Filmski festivali

Filmski festivali

Jedan od prioriteta MEDIA potprograma jeste da podrži razvoj publike kao sredstvo koje stimuliše interesovanje i pristup šire evropske publike audiovizuelnim delima kroz promotivne aktivnosti, filmsku edukaciju i festivale.

Kroz ovaj program MEDIA podržava aktivnosti koje promovišu i prezentuju raznolikost evropskih audiovizuelnih dela i koje takođe povećavaju interesovanje i doprinose njihovom boljem poznavanju.

Očekivani rezultati:

Akcija 1: podrška filmskim festivalima

Podrška filmskim festivalima koji su fokusirani na prezentaciju i promociju evropskog filma na godišnjem nivou.

Akcija 2: podrška evropskim mrežama festivala

Podrška je namenjena jačanju evropskih mreža festivala, njihove održivosti, saradnje među članicama mreže, profesionalizacije sa ciljem bolje promocije i opticaja evropskih filmova, kao i razmeni znanja i iskustava festivala koje će doprineti održivosti istih u digitalnom okruženju.