Dokumenta

Ви сте овде: Vi ste ovde: You are here:

Dokumenta


Distribucija

Pre nego što konkurišete neophodno je pažljivo pročitati sva uputstva vezana za konkurs na sledećoj internet adresi:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/promotion-european-works-online-eacea-132017_en

Bitna dokumenta koja objašnjavaju proceduru i uslove za konkurisanje možete preuzeti i ovde:
Detaljna uputstva za konkurisanje ENG
Kako aplicirati ENG

Neophodna projektna dokumentacija uključuje elektronski formular i odgovarajuće anekse.

Elektronski formular može se generisati i preuzeti na https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

Neophodnu projektnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.