Prilika za producente i prodajne agente: TFL grant za izgradnju publike

TFL fond za izgradnju publike upotpunjuje podršku koju TorinoFilmLab nudi međunarodnim audiovizuelnim profesionalcima, dodajući još jedan važan korak: angažovanje i distribuciju publike. Fond postoji od 2014. godine zahvaljujući podršci programa MEDIA Kreativna Evropa – podrška međunarodnim fondovima za koprodukciju.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE: 25. maj 2021.

TFL fond za izgradnju publike ima za cilj da podrži primenu strategije za inovativni razvoj publike i primenu strategije promocije u trenutku distribucije filma – posebno dizajniranih da prate lansiranje svakog projekta na 3 teritorije.

TFL fond će u 2021. godini dodeliti tri granta za izgradnju publike, svaki u iznosu od 45.000 evra, kompanijama koje predstavljaju kvalifikovani filmski projekat, a koji će bit distribuiran na tri teritorije do 30. maja 2023. godine.

TFL Fond za izgradnju publike obuhvata i TFL konsultacije za razvoj publike sa stručnjacima TFL-a. koji ima za cilj definisanje strategije za dosezanje, izgradnju i angažovanje publike, kako bi se pripremili i podržali koraci u prodaji i distribuciji.

Tri filmska tima će u saradnji sa konsultantima raditi na definisanju ključnih ciljeva i aktivnosti u okviru strategije, uključujući i plan promotivne aktivnosti. Proces rada uključuje obavezne on-line sesije, četvorodnevnu radionicu i sesije naknadnog izveštavanja.

Izgradnja publike zasnovana je na pristupu razvijenom u TorinoFilmLab-u, koji istražuje perspektivu publike i njen angažman tokom različitih faza života filma. Strategija će obuhvatiti različite kanale i uređaje za distribuciju kroz sve relevantne medije.

TFL pokriva troškove konsultacija i smeštaja, dok je potrebno da filmski timovi sami plate putne troškove, koji mogu biti uključeni u budžet za izgradnju publike prikazan u prijavi.

Više informacija dostupno je na Torino Film Lab vebsajtu.