Prijavljivanje na „EAVE radionicu za producente 2020“ do 30. avgusta

EAVE (European Audiovisual Entrepreneurs) jedno je od vodećih tela za obuku i razvoj producenata u Evropi, poznati po svojoj EAVE radionici za producente (EAVE Producers Workshop).

Radionica je namenjena producentima igranih i dokumentarnih filmova i TV serija, koji već rade u filmskoj i televizijskoj industriji i žele da počnu da deluju na evropskom nivou, tako što će proširiti znanje o evropskoj produkciji i koprodukciji, i izgraditi panevropsku profesionalnu mrežu. Takođe su dobrodošle aplikacije pridruženih grana industrije – npr. finansiranje, prava i finansije, festivali i marketi, upravljanje medijima… Kao i svake godine, biće odabrano pedeset učesnika iz većine zemalja EU i šire, koji će učestvovati u tri sedmodnevne radionice.

Kako to funkcioniše?

Polovina učesnika odlazi na kurs sa projektom što je odlično sredstvo za njegov razvoj kroz intenzivan fokus na njega sa kolegama i stručnjacima tokom cele godine. Većina učesnika koji donesu projekat, prve dve nedelje povedu i svog scenaristu, što omogućava producentu i scenaristi da iskoriste maksimum od individualnih sesija sa stručnjacima za scenarije. Druga polovina učesnika dolazi sa ciljem razvoja produkcijske kuće ili karijere.

Tokom prve dve radionice, učesnici rade u grupama koje vode iskusni producenti i stručnjaci za analizu scenarija, razvoj i finansiranje produkcije, pravne aspekte koprodukcije, marketinga, pitchinga i još mnogo toga. U trećoj radionici 60-70 donosilaca odluka (urednici filmskog programa, nacionalni i regionalni medijski fondovi, prodajni agenti, itd.) pridružuju se učesnicima kako bi razgovarali o projektima, producentskim kućama i karijerama učesnika – proces koji učesnicima mogućava pristup do evropskih donosilaca odluka .

Diplomirani studenti EAVE-a se pridružuju jedinstvenoj mreži aktivnih evropskih producenata koji čine jednu od okosnica industrije. Nadalje, učesnici i članovi EAVE-a imaju koristi od partnerstava sa vodećim evropskim filmskim festivalima i tržištima na kojima EAVE olakšava učešće diplomiranih studenata.

Datumi konkursa, selekcije i radionica

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE: 30. avgust 2019. godine

Intervjui sa predselekcijom kandidata će se održati u jesen 2019. godine, a selekcija će biti objavljena u decembru 2019. godine.

Tri radionice održavaju se od 6. do 13. marta u Luksemburgu, od 8. do 15. juna u Golveju (Irska) i od 19. do 26. oktobra u Rijeci / Opatiji, 2020. godine.

Za više informacije posetite: www.eave.org , formular za prijavljivanje ili kontaktiraje EAVE!

POSEBNA PONUDA ZA IRSKE I HRVATSKE PRODUCENTE NA EAVE RADIONICI ZA PRODUCENTE 2020

U okviru Gradova Kulture Golvej i Rijeka 2020, EAVE će izabrati grupu od 5 irskih producenata (s prioritetom regije Golvej i Zapadna Irska) i 5 ​​hrvatskih producenata (s prioritetom regije Rijeka) kako bi se pridružili 2. i 3. radionici. Irski i hrvatski producenti mogu da se prijave ili za razvoj projekta (igrani film, dokumentarac ili TV serija) ili kao učesnici koji se fokusiraju na planiranje karijere.

Poziv za podnošenje prijava za ovu posebnu grupu, kao i dodatne informacije, biće objavljeni početkom 2020. godine, sa rokom za podnošenje prijava u januaru / februaru 2020. godine. Za više informacija o ovoj posebnoj ponudi, kontaktirajte satu@eave.org.