Prijava

Priprema za apliciranje

Pre nego što konkurišete, pažljivo pročitajte uputstva za konkurisanje koja se odnose na pojedinačne konkurse koji postoje u okviru MEDIA potprograma.


Da bi konkurisale na program Kreativna Evropa, organizacije, ustanove i kompanije treba da otvore poseban ECAS nalog (European Commission Authentication Service Account). Ovo se ne odnosi na one organizacije i ustanove koje već imaju sopstveni nalog korišćen prilikom konkurisanja na druge programe EU.

ECAS nalog omogućava širokom krugu potencijalnih i aktuelnih korisnika EU programa da dobiju korisničko ime i šifru koja im omogućava pristup različitim informacionim sistemima Evropske komisije. Da biste otvorili nalog, pristupite ECAS stranici i pratite dalja uputsva.

Nakon otvaranja ECAS naloga svaki pravni subjekt koji aplicira za podršku Evropske Unije ili učestvuje kao partner na projektu mora da se registruje na Portalu učesnika posle čega će dobiti poseban identifikacioni kod (Participant Identification Code PIC). Ovaj kod koristi se pri konkurisanju za sredstva Evropske Unije. Jednom dodeljen identifikacioni kod važi za sve aplikacije koje podnosite kada konkurišete za sredstva EU.

Portal učesnika je jedinstvena baza korisnika koja čuva informacije o vašoj instituciji, organizaciji ili kompaniji. Profil vaše organizacije, institucije ili kompanije na Portalu mora se redovno dopunjavati novim informacijama. Takođe, nakon dobijanja identifikacionog koda biće vam zatraženo da na vašem profilu učinite dostupna određena registraciona i statutarna dokumenta u odnosu na to na koji konkurs ste aplicirali. Koja dokumentacija je potrebna objašnjeno je u detaljnim uputstvima za apliciranje. Kada verifikaciona služba Evropske Komisije pregleda ovu dokumentaciju vaš identifikacioni broj biće potvrđen odnosno verifikovan. Ovim korakom završen je proces registracije i verifikacije identifikacionog koda.

Generisanje i preuzimanje elektronskog formulara

Za konkurisanje na bilo koji od 14 konkursa u okviru MEDIA potprograma neophodno je formirati i preuzeti elektronski formular u PDF formi.

Kreiranje elektronskog formulara(eForm) podrazumeva nekoliko koraka:

  1. Pristup stranici https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
  2. Odabir programa finansijske podrške,
  3. izbor jezika,
  4. odabir organizacija koje učestvuju u projektu,
  5. kreiranje konkursnog formulara,
  6. preuzimanje konkursnog formulara na kompjuter ili na lokalnu mrežu.

Jednom preuzet formular može se popunjavati.

Treba imati na umu da koraci moraju biti izvršeni u kontinuitetu. Dakle, nije moguće prekinuti proces kreiranja elektronskog formulara, i nastaviti kasnije. U slučaju zatvaranja internet stranice u kom se popunjava formular, ili celog pretraživača, uneti podaci biće izgubljeni i biće neophodno da se čitav porces ponovi.

Podnošenje aplikacije

Pre nego što krenete u popunjavanje elektronskog formulara potrebno je testirati vezu i to pritiskom na dugme Test connection koje se nalazi u donjem desnom uglu elektronskog formulara (na svakoj stranici). Testiranje veze dovoljno je uraditi jednom.

Uz popunjen elektronski formular, neophodno je priložiti tražene anekse. Za svaki konkurs u okviru MEDIA potprograma treba proveriti koji su neophodni aneksi. Ove informacije mogu se naći na internet adresi EACEA (Creative Europe / MEDIA / Call for proposals and Guidelines / How to apply – Annexes) kao i na internet prezentaciji MEDIA deska Srbija (stranica Programi). Neophodni aneksi mogu se razlikovati u zavisnosti od konkursa. Za neke anekse postoje zadati formulari dok se neki aneksi pišu u slobodnoj formi.

Nakon popunjavanja elektronskog formulara i dodavanja aneksa, treba potvditi elektronski formular i to pritiskom na dugme Validate form koje se nalazi u donjem desnom uglu svake stranice elektronskog formulara. Potvrda pokreće automatsku proveru dokumenata, nakon koje sledi obaveštenje o tome da li je konkursni formular potpun. Ako jeste, formular se podnosi onlajn.

Nakon toga, dobićete elektronsko pismo potvde sa brojem podneska. Ukoliko ne primite ovo pismo, kontaktirajte Desk za pomoć putem ove adrese: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Za svaki konkurs MEDIA potprograma, veoma je važno proveriti da li postoji spisak neophodnih dokumenta za slanje poštom. Ukoliko da, neophodno je dodatnu dokumentaciju poslati poštom na naznačenu adresu u što kraćem mogućem roku.

U okviru stranice Programi u sekciji Dokumenti postoje svi neophodni aneksi koji su potrebni za apliciranje na svaki od 14 konkursa MEDIA potprograma.

Za sva pitanja i asistenciju pri konkurisanju, treba se obratiti MEDIA desku Srbija.