Prijava na EAVE+ (8th edition)

Intezivna četvorodnevna radionica za nezavisne producente sa prethodnim međunarodnim iskustvom za podizanje njihovih menadžerskih i finansijskih kapaciteta koji su neophodni za odriživost kompanije i za kompetentnost na evropskom i međunarodnom tržištu.

Vreme: 4-8. aprila 2018.
Mesto: Luksemburg
Rok za prijavu: 2. februar 2018.

EAVE+ okupiće 15 producenata koji će tokom 4 dana trajanja radionice razgovarati o organizacionim strukturama kompanije, praksama upravljanja i novim biznis modelima zajedno sa stručnjacima iz audiovizuelne industrije.

EAVE+ fokusiran je na poslovnu stranu vođenja jedne producentske kompanije. Tokom radionice u fokusu će biti teme poput finansijskog upravljanja kompanijom, strateško planiranje, pregovaranje sa finansijerima i potencijalnim partnerima i investitorima, distribucijski modeli i tokovi prihoda. Radionica će se baviti pitanjima: Kako razvijati kompaniju?, Kako nastaviti posle poslovnog neuspeha? Kako izgraditi održiv biznis?, Koja je budućnost biznisa u odnosu na VOD? Kakva je budućnost filmskog finansiranja?

EAVE+ održače se od 4. do 8. aprila 2018. godine u Luksemburgu (hotel Légère).
Na radionicu mogu aplicirati nezavisni producenti sa prethodnim iskustvom u međunarodnom poslovanju. Rok za apliciranje je 2. februar 2018. godine.

Radionicu će voditi EAVE Head of Studies Jani Thiltges (Samsa Film, LU). Osim njega, radionica će okupiti i sledeće predavače: EAVE konusltanta Linda Beath, Michael Comyn (EAVE management coach), Marc Bordure (FR), 

EAVE+ radionica organizuje se jednom tokom godine i podržana je od strane Creative Europe – MEDIA potprograma i Luxembourg Film Fund.

Više informacija na: http://eave.org