Rezultati učešća Srbije u MEDIA potprogramu

Dok očekujemo početak novog Kreativna Evropa MEDIA potprograma namenjenog finansiranju audiovizuelnog sektora u periodu od 2021. do 2027, predstavljamo vam osnovne rezultate učešća Srbije u MEDIA potprogramu u periodu od 2014. do 2020. godine.

MEDIA potprogram podržava razvoj i produkciju evropskih audiovizuelnih dela namenjenih bioskopskom prikazivanju, TV emitovanju i/ili eksploataciji putem VoD platformi sa ciljem da osnaži evropske i internacionalne koprodukcije i doprinese stvaranju visokokvalitetnih evropskih audiovizuelnih dela. Ovo su rezultati koje su korisnici iz Srbije postigli u MEDIA potprogramu u periodu od 2014. do 2020. godine kada je reč o razvoju i produkciji audiovizuelnih dela.

U okviru promocije transnacionalnog opticaja evropskih audiovizuelnih dela jedan od prioriteta MEDIA potprograma jeste da podrži razvoj publike kao način podsticanja interesovanja i poboljšanje pristupa evropskim audiovizuelnim delima posebno kroz njihovu promociju, filmsku edukaciju i podršku filmskim festivalima. Ovo su rezultati koje su korisnici iz Srbije postigli u MEDIA potprogramu u prethodnom periodu kada je reč o razvoju publike i podršci filmskim festivalima.

MEDIA potprogram uspostavio je sistem za podršku distribucije nenacionalnih evropskih filmova kroz bioskopsku distribuciju i distribuciju pomoću svih ostalih platformi, kao i za aktivnosti na planu međunarodne prodaje, a posebno titlovanja, sinhronizovanja i izrade zvučnog zapisa audiovizuelnih dela. Ovo su rezultati koje su korisnici iz Srbije postigli u MEDIA potprogramu u prethodnom periodu kada je reč o distribuciji i pristupu marketima.

Kao implementaciono telo programa Kreativna Evropa oformljeno u okviru Filmskog centra Srbije, MEDIA desk će i u novom MEDIA potprogramu nastaviti da pruža podršku predstavnicima audiovizuelnog i multimedijalnog sektora koji žele da obezbede učešće u potprogramu MEDIA, kroz konsultacije, javne događaje i edukativne aktivnosti.

#WeAllLoveStories