Predstavljeni rezultati Srbije u okviru potprograma Media na Zagreb film festivalu

Na Zagreb film festivalu, koji se održava u Zagrebu od 23. do 30. novembra 2022. godine, Media desk Srbije bio je prisutan na dva događaja.

U ponedeljak 24. novembra sa početkom u 12h, Una Domazetoski bila je  učesnik okruglog stola „CREATIVE EUROPE MEDIA DESK DAY: KNOW YOUR NEIGHBOUR!“. Okrugli sto organizovao je Media desk Hrvatske u saradnji sa deskovima Bugarske, Grčke i Srbije.
Predstavnici deskova predstavili su svoje uspešne projekte u 2021. godini u okviru Media potprograma, sa fokusom na konkurs Evropski korazvojni. Predstavnica grčkog deska Ana Kasimati predstavila je i rad mreže South East European Network čiji je Srbija član, a koja dodeljuje sredstva za razvoj projekta.

U utorak 25. novembra Una Domazetoski je učestvovala na online događaju i treningu „CREATIVE EUROPE MEDIA: Greening&Training“. Fokus je bio na onlajn prezentaciji dve inicijative obuke, koje podržava Kreativna Evropa MEDIA koje se fokusiraju na ozelenjavanje (Green Film Lab / TorinoFilmLab) koje je predstavila Mercedes Fernandez i održivost – ISI – Međunarodni institut za ekrane, koji je predstavila organizatorka Julia Short.