Pravni okvir međunarodnih koprodukcija

MEDIA desk Srbije vas poziva da prisustvujete predavanju: Pravni okvir međunarodnih koprodukcija – šta treba da znate?, predavač  Stefan Rüll, koje će se održati u Jugoslovenskoj kinoteci (Uzun Mirkova 1, Multi sala), 11. oktobra od 10:00h.

Tokom predavanja govoriće se o pravnoj strukturi međunarodnih koprodukcijskih ugovora i sadržajima koji svaki sporazum treba da definiše sa posebnim fokusom na sledeće teme: razlozi za koprodkciju, način budžetiranja, finansijski izvori, cashflow plan, autorsko pravo – sticanje, vlasništvo i transfer, eksploatacija i distribucija filma na različitim teritorijama te podela prihoda, šta u slučaju prekida ugovora i načini rešavanja pravih sukoba. Govoriće se i o internacionalnim koprodukcijskim konvencijama i fondovima kao što su Evropska kovencija o kinematografskoj koprodukciji, Eurimages i Kreativna Evropa MEDIA

Dobri koprodukcijski ugovori su od suštinskog značaja za uspeh filmskih produkcija i drugih medijskih projekata. Predavanje nudi relevantne informacije o različitnim pravnim i finansijskim segmentima međunarodnih koprodukcijskih ugovora kao i o evropskim programima subvencija te pruža informacije o tome kako uspešno upravljati složenošću međunarodnih ugovora.

Nakon predavanja, Stefan Rüll održaće radionicu o međunarodnim koprodukcijskim ugovorima. 

Molimo da učešće na predavanju i radionici prijavite do 8. oktobra 2018. godine putem email adrese: info@media.kreativnaevropa.rs 

Broj učesnika na radionici je ograničen. Potrebno je da zainteresovani za radionicu pošalju CV kompanije i CV producenta.  

________________________________________

Stefan Rüll, advokat i medijator, specijalizovao se za nemačke i međunarodne filsmke i TV produkcije. Njegova advokatska kancelarija u Berlinu fokusirana je na pružanje pravnih saveta i predstavljanje/zastupanje domaćih i međunarodnih producenata kao i autora, reditelja i drugih umetnika iz audiovizuelnog sektora  uglavnom u oblasti koprodukcije. Više o kompaniji i angažmanima: www.sr-law.de

Stefan Rüll je takođe i koosnivač MiMMA e.V. (Mediation in the Media, Music and the Arts e.V.) kao i osnivač i direktor prve nemačke agencije za naplatu OnTrust Inkasso- und Abrechnungsgesellschaft mbH.