Razvoj video igara EACEA-19-2019

RAZVOJ I PRODUKCIJA AUDIOVIZUELNIH DELA
Rok:
12.02.2020.

Cilj ovog programa jeste da se pruži pomoć evropskim producentima video igara da razvijaju i produciraju inovativne i kvalitetne video igre koje ispunjavaju standarde evropskog i međunarodnog tržišta i povećavaju kompetitivnost evropske industrije video igara na evropskom i internacionalnom nivou.

Podrška je namenjena aplikantima za razvoj koncepta i projekta visoko inovativne i kreativne storytelling video igre koja je namenjena komercijalnoj eksploataciji putem različitih platformi (PC, mobilni uređaji, tableti, pametni telefoni i dr.).

Kroz ovaj program podržava se samo razvoj storytelling (narativnih) video igara bez obzira na to kojoj platformi su namenjene ili koji distributivni model podrazumevaju. Naracija mora postojati kroz celu video igru, a ne samo na njenom kraju ili početku. U svim slučajevima video igra mora biti namenjena komercijalnoj upotrebi.

Razvoj video igre podrazumeva sve one aktivnosti koje se realizuju od nastanka prve ideje do produkcije prvog prototipa ili probne verzije.

Prvi prototip je po kriterijumima ovog poziva definisan kao Alfa ili Beta verzija ili prva probna verzija.

Produkcija video igre po kriterijumima ovog poziva definiše se od početka testiranja prvog prototipa do kraja produkcije i izrade Gold Master vezije.

Ukupan iznos podrške koja može biti dodeljena na osnovu ovog konkursa iznosi izmenju 10.000 i 150.000 evra. Projekti koji apliciraju za podršku manju od 10.000 evra nisu prihvatljivi. Iznos na koji se konkuriše ne sme prelaziti više od 50% ukupno prihvatljivih troškova.

Više o uslovima i načinu konkurisanja: MEDIA desk Srbije i EACEA Creative Europe MEDIA