Razvoj pojedinačnih projekata EACEA/22/2018

RAZVOJ I PRODUKCIJA AUDIOVIZUELNIH DELA
Rokovi:
18.12.2018.
24.04.2019.

Otvoren je poziv za podnošenje projekata u okviru konkursa za razvoj pojedinačnih audiovizuelnih dela – razvoj pojedinačnih projekata.

Producentske koće mogu aplicirati za razvoj igranog, dokumentarnog ili animiranog projekta (televizijski ili filmski projekti) koji su namenjeni bioskopskom prikazivanju, TV emitovanju ili eksploataciji putem digitalnih platformi.

Promene u odnosu na prethodne konkurse:

Kriterijumi za ocenjivanje projekta: 

Promenjen je Kriterijum 1 (Relevatnost projekta) u smislu da će se gledati kako kvalitet projekta tako i njegov potencijal za evropsku distribuciju i komunikaciju sa novom publikom. Maksimalni broj poena koji može biti dodeljen projektu po ovom kriterijumu je 55.

Kriterijum 3: povećan je maksimalni broj poena koji projekat može dobiti sa 20 na 25.

Dokazivanje prethodnog iskustva:

Dokazi o tome da je kompanija koja aplicira producirala delo koje prijavljuje kao prethodno iskustvo kao i dokaz da je to delo imalo komercijalnu distribuciju na barem još jednoj teritoriji u poslednje dve godine sada se moraju uvrstiti u obaveznu projektnu dokumentaciju kao Ankes 5.

Datum početka projekta:

Projekat počinje danom potpisivanja ugovora. Međutim, ukoliko aplikant pokaže neophodnost ranijeg početka projekta onda se za datum početka projekta može računati datum podnošenja aplikacije.

O uslovima, načinu konkurisanja kao i o obaveznoj projektnoj dokumentaciji možete saznati ovde:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/media_en

Za sva pitanja možete se obratiti MEDIA desku Srbije.