Prodajni zastupnici EACEA/01/2018

DISTRIBUCIJA
Rok:
15.01.2019.

U okviru ovog programa podržava se distribucija nenacionalnih evropskih filmova kroz bioskopsku distribuciju i distribuciju pomoću svih ostalih platformi, kao i aktivnosti na planu međunarodne prodaje, a posebno titlovanje, sinhronizovanje i izrade zvučnog zapisa audiovizuelnih dela.

Ovaj konkurs podržava transnacionalnu distribuciju evropskih filmova tako što na osnovu prethodnog uspeha na tržištu pruža podršku prodajnim zastupnicima da reinvestiraju za nove nenacionalne evropske filmove.

Na ovaj konkurs mogu da apliciraju evropski prodajni zastupnici koji su osnovani kao pravno lice. Kompanija mora biti osnovana u jednoj od zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu i mora biti u većinskom vlasništvu osoba koje su državljani/ke ovih zemalja.

Evropski prodajni zastupnik je kompanija koja nastupa kao posrednik između producenta i distributera ili drugih kupaca u inostranstvu i koji se specijalizovao za komercijalnu eksploataciju filma kroz marketing i prodaju distribucijskih prava.

Prodajni zastupnik mora biti ovlašćen od strane producenta u vidu ugovora. Ovaj ugovor smatraće se međunarodnim kupoprodajnim ugovor samo u slučaju da obezbeđuje pravo prodajnom zastupniku da prodaje film u najmanje 10 zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu.

Program podrške prodajnim zastupnicima ima dve faze.

  1. Faza generisanja potencijalnih sredstava: potencijalni fond određuje se na osnove međunarodnog prodajnog uspeha kompanije u referentnim godinama (2013-2017)
  2. Faza reinvesticije: sredstva iz generisanog fonda mogu se reinvestirati na sledeći način:Modul 1: minimalna garancija ili avansno plaćanje za međunarodna prodajna prava za nove nenacionalne evropske filmove.Modul 2: tržišna promocija i marketing za nove nenacionalne evropske filmove.

Detaljna uputstva za apliciranje i aplikaciona dokumenta možete preuzeti ovde