Poziv za iskazivanje interesovanja za eksperte, za programski period 2021-2027

SVI PROGRAMI
Rok:
31.12.2027.

Evropska komisija raspisala je novi poziv za iskazivanje interesovanja za eksperte, za programski period 2021-2027.

Svi koji su već registrovani kao eksperti i koji su označili da ispunjavaju uslove za sve programe, ostaju dostupni u bazi podataka za trenutne i buduće programe (npr. Horizon Europe).

Stranica za registraciju je ažurirana jednim pristupom za sve usluge i programe. To se odražava na vaš ekspertski profil u odeljku zaštite podataka, gde imate pravo da izaberete ko može da vidi vaše podatke.

Ako odaberete opciju interesovanja za „Sve programe i potprograme gore odabranih institucija EU i van EU“, automatski ste se stavili na raspolaganje za sve trenutne i buduće programe i nema potrebe za dodatne radnje u vezi sa prijavom.

Dodatne informacije dostupne su na sajtu Evropske komisije.