Podrška filmskim festivalima EACEA/32/2018

FILMSKI FESTIVALI
Rokovi:
20.12.2018.
07.05.2019.

Otvoren je konkurs za podršku filmskim festivalima.

Kroz ovaj konkurs se podržavaju evropski audiovizuelni festivali koji se održavaju u zemljama koje učestvuju u MEDIA potprogramu.

Jedan od prioriteta MEDIA potprograma jeste da podrži razvoj publike kao sredstvo koje stimuliše interesovanje i pristup šire evropske publike audiovizuelnim delima kroz promotivne aktivnosti, filmsku edukaciju i festivale.

Kroz ovaj program MEDIA podržava aktivnosti koje promovišu i prezentuju raznolikost evropskih audiovizuelnih dela i koje takođe povećavaju interesovanje i doprinose njihovom boljem poznavanju.

Konkurs ima za cilja da:

  • poveća efektivnost i profesionalizaciju evropskih filmskih festivala
  • poveća vidljivost evropskih audiovizuelnih dela
  • razvija publiku za evropska audiovizuelna dela
  • poveća opticaj evropskih filmova.

Uslovima i načine konkurisanja, kao i svu neophodnu konkursnu dokumentaciju možete pogledati i preuzeti putem linka:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2019-call-eacea-322018_en

Za sva pitanja i nedoumice možete se obratiti MEDIA desku Srbije.