Online promocija EACEA-23-2019

DISTRIBUCIJA
Rok:
05.05.2020.

U okviru generalnog cilja MEDIA potprograma da podrži transnacionalnu cirkulaciju evropskih AV dela, cilj ovog konkursa  jeste da podrži:

  • transnacionalni marketing, brendiranje i distribuciju av dela koristeći digitalne platforme
  • promocija novih distribucijskih modela kako bi se kreirali uslovi za razvoj novih biznis modela.

U okviru ovog poziva pruža se podrška za:

Aktivnost 1: aktivnosti poput online marketinga, promocije, brendiranja i razvoja novih ponuda u okviru postojećih VOD platforma koje su fokusirane na evropski film. Cilj akcije jeste da poveća vidljivost, dostupnost kao i globalnu publiku audiovizuelnih dela.
Aktivnost 2: Prekogranična saradnja VOD platformi
Aktivnost 3: Podrška inovativnim strategijama za distribuciju i promociju evropskih audiovizuelnih dela.

Novine u odnosu na prethodne pozive:

U okviru Akcije 1 postotak obaveznog sufinansiranja je smanjen sa 60% na 40% ukupnih opravdanih troškova; troškovi osoblja sa 30% na 25% ukupnog budžeta, i, kako bi se uklopili u zahteve nove AVMS direktive, evropska dimenzija kataloga smanjena je sa 50% na 40%. Pored toga, „povećana prekogranična saradnja između evropskih VOD platformi“ izbrisana je iz stavke koji se odnosi na prihvatljive aktivnosti, jer ovaj segment predstavlja okosnicu Akcije 2. Nakon loših rezultata prethodne Akcije 2:„Podrška razvoju Online Ready Packages“, razvijena je nova Akcija 2 „Saradnja preko granica između evropskih VOD platformi“ kako bi se povećala prekogranična saradnja između postojećih evropskih VOD platformi i poboljšao njihov kvalitet i konkurentnost.

Više o uslovima i načinima konkursianja: MEDIA desk Srbije i EACEA Creative Europe MEDIA.