Mreže bioskopa – EACEA /50/2018

USAVRšAVANJE, UMREžAVANJE I MARKETI
Rok:
31.05.2019.

Upozorenje:

Kandidat koji ispunjava uslove je na prošlogodišnjem konkursu EACEA / 06/2018 nagrađen dvogodišnjim Okvirnim sporazumom o partnerstvu 2018. godine. Izvršna agencija će uputiti poziv za podnošenje predloga za partnera za drugi godišnji period.

Detaljna uputstva za podnošenje projektne aplikacije kao i uslove ovog konkursa možete pogledati na Creative Europme MEDIA sajtu ili na stranici Mreža bioskopa na sajtu MEDIA deska Srbije.