Mreže bioskopa EACEA-24-2019

USAVRšAVANJE, UMREžAVANJE I MARKETI
Rok:
28.05.2020.

Konkurs je otvoren za mreže bioskopa. Bioskopska mreža definisana je kao grupa evropskih nezavisnih bioskopa koja kroz posredovanje pravno osnovanog koordinacionog tela razvija zajedničke aktivnosti u oblasti prikazivanja i promocije evropskih filmova. Da bi bila prihvatljiva mreža bioskopa mora da reprezentuje najmanje 100 bioskopa koji dolaze iz najmanje 20 zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu.

Kroz pružanje podrške bioskopskoj mreži, MEDIA podržava transnacionalni opticaj evropskih audiovizuelnih dela i razvoj nove publike za evropski film.

Vuše informacija o konkursu pogledajte na web prezentaciji MEDIA deska Srbije i/ili Izvršne Agencije.