Koprodukcijski fond EACEA-29-2019

KOPRODUKCIJSKI FOND
Rok:
15.01.2020.

Jedan od prioriteta MEDIA potprograma jeste da poveća kapacitete audiovizuelnog sektora da razvija evropska dela koja imaju potencijal da cirkulišu Evropom i da olakša evropske i internacionalne koprodukcije.

Ovaj program pomaže evropskim i internacionalnim koprodukcijskim fondovima koji su osnovani u zemljama koje učestvuju u MEDIA potprogramu i koji kao svoju glavnu aktivnost imaju pružanje podrške internacionalnim koprodukcijama.

Prihvatljive aktivnosti koprodukcijskog fonda koje mogu biti podržane kroz ovaj konkurs uključuju dodeljivanje finansijske podrške trećim stranama za implementaciju prihvatljivih projekata koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

  • Implementacija konkretne distribucijske strategije koja ima za cilj bolju cirkulaciju podržanih dela. Film treba da bude distribuisan u najmanje 3 zemlje od kojih barem jedna učestvuje u MEDIA potprogramu i barem jedna ne učesetvuje u istom.

Novine u odnosu na prethodne pozive

U 2019. godini, odabrani su projekti sa dvogodišnjim trajanjem kako bi se izabranim fondovima omogućilo stabilno funkcionisanje do kraja Creative Europe MEDIA potprograma. Međutim, tom prilikom nije podnesen nijedan prihvatljivi projekat koji bi pokrivao aspekt distribucije. Iz tih razloga, ovaj konkurs raspisuje se sa ciljem podrške projekata koprodukcijskih fondova koji se fokusiraju samo na distribuciju filmova koji su koproducirani između neke evropske i neevropske zemlje.

Više o uslovima i načinu konkurisanja: MEDIA desk Srbije i EACEA Creative Europe MEDIA.