Filmska edukacija EACEA/33/2018

FILMSKA EDUKACIJA
Rok:
07.03.2019.

Kroz ovaj program MEDIA podržava aktivnosti koje promovišu filmsko obrazovanje i koje doprinose sticanju novih znanja i podozanju interesovanja za evropska audiovizuelna dela i kinematografsko nasleđe kod šire publike, sa posebnim naglaskom na mladu publiku.

Konkurs je otvoren za projekte koji podrazumevaju kreiranje kataloga poznatih i važnih evropskih filmova kao i kreiranje edukativnog materijala koji će biti dostupni mladima (od 11 do 18 godina) iz srednjih i osnovnih škola iz zemalja koje učestvuju u MEDIA potprogramu.

Katalog treba da uključuje poznate filmove iz evropske kinematografije. U katalogu mora biti najmanje 7 filmova.

Uputstva i načine apliciranja kao i neophodnu dokumentaciju možete preuzeti ovde