Distribucija – Selektivna podrška EACEA-21-2019

DISTRIBUCIJA
Rokovi:
10.12.2019.
16.06.2020.

Cilj Selektivne podrške jeste da pruži podršku transnacionalnoj distribuciji nenacionalnih evropskih filmova i to kroz osnaživanje distributera da ulažu u promociju i adekvatnu distribuciju nenacionalnih evropskih filmova.

Aktivnosti koje se podržavaju kroz ovaj konkurs jesu panevropske kampanje za distribuciju evropskih filmova van njihove zemlje porekla koje koordinira prodajni zastupnik.

Najmanje 7 distributera mora biti deo konzorcijuma. Ov ovih 7 distributera, najmanje 3 mora da dolazi iz zemlje visokog ili srednjeg produkcijskog kapaciteta, a najmanje 2 iz zemlje niskog produkcijskog kapaciteta.

Da bi troškovi distribucije bili prihvatljivi film mora da je objevljen u periodu:

između 1. marta 2020 i 1. septembra 2021. (za 1. rok za apliciranje)

između 1. septembra 2020. i 1. marta 2022 (za 2. rok za apliciranje)

Više o uslovima i načinu konkurisanja: MEDIA desk Srbije i EACEA Creative Europe MEDIA