Automatska podrška EACEA-22-2019

DISTRIBUCIJA
Rok:
08.09.2020.

Cilj programa Automatske podrške jeste podsticanje i podržavanje šire, transnacionalne distribucije novih evropskih filmova kroz obezbeđivanje finansijske podrške distributerima i prodajnim zastupnicima na osnovu rezultata koje su postigli na tržištu u predhodnoj godini, kako bi ta finansijska sredstva iskoristili za reinvestiranje u nove nenacionalne evropske filmove.

Program Automatske podrške ima dve faze.

  1. Generisanje potencijalnog fonda 

Potencijalni fond srazmeran je broju naplaćenih ulaznica za „nenacionalne” evropske filmove koje je podnosilac aplikacije distribuirao u referentnoj godini  (1. 1. do 31.12. 2019.). Finansijska podrška se određuje po filmu, a iznosi su fiksirani i prilagođeni su različitim zemljama.

2. Faza reinvestiranja

Konkurs se sprovodi kroz dve akcije, odnosno:

Akcija 1 – podrška distributerima 

Finansiranje filma:

  • koprodukcija prihvatljivih nenacionalnih evropskih filmova (tj. filmova koji na dan prijave za reinvestiranje još nisu završeni);
  • sticanje prava na distribuciju, na primer, putem minimalnih garancija, prihvatljivih nenacionalnih evropskih filmova;
  • Promocija i oglašavanje: puštanje prihvatljivih nenacionalnih evropskih filmova (troškovi promocije i reklamiranja, digitalizacije i transkodiranja).

Troškovi vezani za finansiranje filmova mogu biti prihvatljivi do 75% ukupnog budžeta za direktne investicije.

Akcija 2 – Podrška prodajnim agentima

  • Finansiranje filma: minimalne garancije ili avansi plaćeni za međunarodna prava prodaje na prihvatljive nenacionalne evropske filmove;
  • Promocija i oglašavanje: promocija, marketing i oglašavanje na tržištu prihvatljivih nenacionalnih evropskih filmova.

Troškovi vezani za finansiranje filmova mogu biti prihvatljivi do 75% ukupnog budžeta za direktne investicije.

Novine u odnosu na prethodne pozive:

Od ovog konkursa, nekada pojedinačne šeme finansiranja Distribucija – automatska podrška i Podrška prodajnim zastupnicima spajaju se u jedan konkurs koji će imati dve odvojene akcije.

Više informacija o konkursu: MEDIA desk Srbije i EACEA Creative Europe MEDIA