Poziv za projekte: EUROPA CINEMAS – COLLABORATE TO INNOVATE

Europa Cinemas mreža raspisala je novi konkurs za prikazivače za podnošenje projektnih aplikacija pod nazivom COLLABORATE TO INNOVATE.

Konkurs je raspisan uz podršku programa Kreativna Evropa MEDIA, a sa ciljem da se finansijski podrže inovatovni projekti koji se realizuju u saradnji bioskopa koji su članovi mreže.

Rok za prijavu projekta je 2. jun 2021. godine u 20.00 č.

Collaborate to Innovate posebno nastoji da podrži projekte koji mogu da inspirišu druge prikazivače u mreži i van nje. Uspešni projekti moraće da pruže dokaze o potencijalnom uticaju na filmski sektor u oblastima kao što su promocija, tiraž i vidljivost evropskih filmova; razvoj publike i posebno razvoj mlade publike; i jačanje konkurentnosti i održivosti bioskopa na sopstvenim tržištima i u zajednicama. Među glavnim prioritetima konkursa biće socijalna inkluzija i ekološka održivost.

Dodatne informacije i smernice za apliciranje na program Collaborate to Innovate možete pronaći na veb stranici mreže.