Poziv za prijavu na European TV Drama Lab

Otvoren je poziv za prijavu na EUROPEAN TV DRAMA LAB 2018, program obuke i think tank, namenjen vodećim profesionalcima evropske TV industrije (scenaristima, producentima i emiterima), a koji se bavi istraživanjem osnovnih elemenata uspešnih dramskih serija.

Rok za prijavu je 24. april 2018.
Lokacija: Berlin
Cena: 4.500 evra (uključuje smeštaj i hranu)

Module 1: The Framework for Successful European TV Drama Series
3 – 8, jula 2018.
Module 2: The Creative Maze
29. oktobra – 4. novembra 2018.

Više informacija
Kontakt:
Dina Rubanovitš, Head of International Training: dr@epi.media i
Ann-Sophie Stampfer, Project Assistant International Training: as@epi.media