Poziv za prijavljivanje na konkurs HBF + Europe: Podrška manjinskoj koprodukciji

Fond Međunarodnog filmskog festivala u Roterdamu Hubert Bals objavio je poziv za prijavljivanje na konkurs HBF + Europe: podrška manjinskoj koprodukciji.

Konkurs je namenjen međunarodnim koprodukcijama koje čine najmanje jedan evropski i jedan neevropski producent.

Rok za prijavljivanje: 1. april 2020. godine.

Kroz ovaj konkurs Fond Hubert Bals ima za cilj da podstakne evropske producente da učestvuju kao manjinski koproducenti u visoko kvalitetnim projektima filmskih stvaralaca iz Afrike, Azije, Latinske Amerike, Bliskog Istoka i delom Istočne Evrope. Sa tim ciljem, fond traga za narativnim igranim filmovima koji će biti koproducirani u saradnji filmskih stvaralaca iz jednog od ovih regiona i evropskog koproducenta.

Konkurs će posebnu pažnju usmeriti na prvi i drugi igrani film, ali je takođe otvoren za filmove filmskih stvaralaca koji su odmakli u karijeri. Pet projekata može biti nagrađeno grantom za produkciju od 53,000 evra.

Evropski koproducenti ovih projekata pozivaju se da podnesu prijavu za HBF + Europe: Podrška koprodukciji manjina putem platforme MyIFFR. Više o konkursu i načinu prijavljivanja dostupno je na sajtu Međunarodnog filmskog festivala u Roterdamu.