Poziv za prijavljivanje na Eurodoc radionicu 2020 do 31. oktobra

Eurodoc radionica namenjena je najvećim delom producentima sa dokumentarnim filmovima u razvoju koji imaju međunarodni potencijal. Takođe, namenjena je profesionalcima koji dolaze iz dokumentarnih redakcija emitera ili iz institucija koje finansiraju dokumentarnu produkciju.

Svake godine bira se grupa od 30 profesionalaca koji će biti deo godišnjeg programa. Pored toga, biće odabrano najviše 15 profesionalaca koji će se pridružuti svakoj radionici koja se održava u zemlji domaćina, kako bi prisustvovali intenzivnoj verziji radionice (napomena: poseban poziv za lokalne učesnike otvoren je svake godine za svaku od tri sesije ).

KRITERIJUMI ZA IZBOR:

 • Kvalitet projekta i njegov međunarodni potencijal;
 • Profil podnosioca prijave;
 • Vrednovanje jezičkih veština (engleskog i francuskog jezika);
 • 15% učesnika međunarodnog programa mora biti iz zemalja sa niskim kapacitetom;
 • 20% učesnika može doći iz neevropskih zemalja.

PROFIL UČESNIKA:

Učesnici sa projektom

 • (+/- 26 učesnika godišnje)
 • Menadžeri produkcijskih kuća;
 • Producenti;
 • Menadžeri produkcije;
 • Filmski autori / producenti.

Učesnici bez projekta

 • (+/- 4 učesnika godišnje)
 • Dokumentarne redakcije emitera (izvršni producenti);
 • Institucije koje promovišu i finansiraju dokumentarnu produkciju.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

 • Profesionalci iz zemalja članica Evropske unije ili država koje su potpisale ugovor sa Programom Kreativna Evropa Evropske unije;
 • Profesionalci iz neevropskih zemalja: Eurodoc može svake godine da odabere 20% neevropskih učesnika (maksimalno 5 ili 6 učesnika svake godine).

JEZICI KOJI SE KORISTE:

Engleski i francuski (učesnici su podeljeni u dve grupe).

NAKNADA SA UČEŠĆE NA RADIONICI:

 • Za evropske učesnike: 2.800 €;
 • Za neevropske učesnike: 1.400 €.
 • Učesnici sami snose troškove smeštaja i puta za tri programa (procenjeni troškovi: prosečno 1.000 € po programu).

STIPENDIJE:

Eurodoc dodeljuje stipendiju koja pokriva ili učešće na radionici i / ili troškove boravka. Stipendija se dodeljuje učesnicima iz zemalja sa niskim kapacitetom (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Island, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Crna Gora, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Makedonija, Srbija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, Tunis), što čini najmanje 15% ukupnog broja učesnika u međunarodnom programu.

Eurodoc ohrabruje ostale učesnike da se prvo prijave za finansijsku podršku svojim nacionalnim / regionalnim telima za finansiranje i da zajedno uspostave partnerstva koja olakšavaju učesnicima u njihovim zahtevima podrške.

Rok za prijavljivanje: 31. oktobar 2019.

Prijavite se putem Eurodoc sajta.