Podrška MEDIA potprograma za distributere iz Srbije

MEDIA potprogram objavio je rezultate konkursa Distribution Selective Support (2. rok za apliciranje), a među uspešnim distribucijskim kućama našle su se i dve iz Srbije, Five Stars Distribution i MCF Megacom Films.

Ove dve kompanije dobile su sredstva u iznosu od 55.700,00 za distribuciju ukupno 11 evropskih nenacionalnih filmova.

Među filmovima koje ćemo imati priliku da gledamo u bioskopima su: Utoya 22 Juli, Transit, Girl, Dogman idr.

MEDIA desk Srbije čestita uspešnim kompanijama!

U okviru cilja da promoviše transnacionalni promet evropskih audiovizuelnih dela, potprogram MEDIA pruža podršku bioskopskoj distribuciji podržavajući marketing, brendiranje, distribuciju i izlaganje audiovizuelnih dela. MEDIA potprogram uspostavio je sistem za podršku distribucije nenacionalnih evropskih filmova kroz bioskopsku distribuciju i distribuciju pomoću svih ostalih platformi, kao i za aktivnosti na planu međunarodne prodaje, a posebno titlovanja, sinhronizovanja i izrade zvučnog zapisa audiovizuelnih dela.

Cilj Selektivne podrške jeste da pruži podršku transnacionalnoj distribuciji nenacionalnih evropskih filmova i to kroz osnaživanje distributera da ulažu u promociju i adekvatnu distribuciju nenacionalnih evropskih filmova.

Program Selektivne podrške takođe teži podsticanju razvoja veza između sektora produkcije i sektora distribucije, čime bi se poboljšao konkurentski položaj nenacionalnih evropskih filmova i konkurentnost evropskih distributera.