Otvoreni novi MEDIA pozivi

MEDIA potprogram otvorio je šest novih poziva za 2023. godinu sa budžetom većim od 180 miliona EUR. Prvi pozivi će podržati razvoj evropskih dela uključujući filmove, serije, video igre i imerzivan sadržaj, njihovu distribuciju u bioskopima i na onlajn platformama, kao i razvoj publike. Zainteresovane organizacije mogu pronaći više informacija na linkovima ispod, i početi sa podnošenjem predloga 20. oktobra.

  • TV and online content – cilj poziva je da se pruži mogućnost nezavisnim producentima da preuzmu inicijativu i pokrenu sopstvenu originalnu produkciju.
  • Innovative tools and business model – cilj poziva je poboljšati vidljivost i dostupnost evropskih dela i povećati publiku u digitalnom okruženju.
  • European slate development – cilj poziva je da podstakne audiovizualne kompanije da izgrade portfolio sa 3 do 5 filmova, čime se povećavaju kreativne mogućnosti i favorizuje kvalitet.
  • Video Games and Immersive content development – cilj poziva je povećanje kapaciteta evropskih proizvođača video igara, studija proširene realnosti (KSR) i audiovizuelnih produkcijskih kompanija za razvoj video igara i interaktivnih imerzivnih sadržaja.
  • Films on the Move – cilj poziva je da se poveća cirkulacija evropskih dela i proširi njihova panevropska publiau podržavanjem bioskopske i onlajn distribucije nenacionalnih evropskih filmova.
  • Audience Development and Film Education – cilj je da se podstakne interesovanje publike, posebno mlade publike, za evropske filmove i audiovizuelna dela.