Otvoreni konkursi za Evropski korazvojni i mini slate

Od srede 18. maja otvoreni su konkursi za Evropski korazvojni konkurs i Mini slate koje razpisuje potprogram MEDIA. Konkursi su otvoreni do 08. septembra 2022. u 17h (Briselsko vreme).

Sve informacije o konkursima možete naći na sledećim linkovima:
European Co-development
European mini-slate development