Otvorene prijave za mrežu bioskopa Europa Cinemas 2022

Poziv za prijavu za Europa Cinemas otvoren je od 1. jula do 15. septembra 2022
Odnosi se na bilo koji bioskop u zemlji članici programa MEDIA / Kreativna Evropa, koji ispunjava ciljeve postavljene u smernicama Europa Cinemas.

Rok za prijem prijava je 15. septembar 2022. godine.

Prijave će pregledati Komisija za validaciju Europa Cinemas u oktobru 2022. Prihvaćeni bioskopi će se retroaktivno pridružiti Mreži, od 1. januara 2022. godine.

Imajte na umu da će trenutna situacija na nacionalnim tržištima biti uzeta u obzir prilikom razmatranja prijava.

Za dodatne informacije kontaktirajte g-dina Menema RICHA: mricha@europa-cinemas.org zaduženog za Srbiju u Europa Cinemas i pogledajte uputstva na sledećem linku.

Postupak aplikacije:
1 / Molimo potvrdite svoju želju da se prijavite za Europa Cinemas slanjem e-pošte gospodinu Menem RICHA: mricha@europa-cinemas.org uključujući sledeće informacije:
– Naziv i adresa bioskopa koji se prijavio
– Broj ekrana po bioskopu i broj sedišta po ekranu
– Ime, adresa, telefon (sa pozivnim brojem države i grada) i e-mail preduzeća
– Ime, prezime, adresa i e-mail zakonskog zastupnika Kompanije (potpisnika)
– Ime, prezime, e-mail i funkcija kontakt osobe

Tada ćete dobiti svoju LOGIN i LOZINKU i imati pristup zoni za članove.

Vaša prijava mora biti podneta ONLINE u ZONI ZA ČLANOVE (dostupna sa početne veb stranice).

2 / Pošaljite svoju prijavu onlajn u zoni za članove. Morate pogledati uputstva dostupna na početnoj stranici Member Zone.
– Unesite sve podatke o vašem bioskopu i vašoj kompaniji
– Popunite izveštaj o programiranju za prvih 6 meseci 2022. (ili preuzmite Excel tabelu).
– Potvrdite svoju prijavu.

Ostajemo vam na raspolaganju za sva pitanja ili dodatne informacije.