Otvorena prijava za Europa Cinemas

Da li želite da postanete deo prve evropske bioskopske mreže koja je usredsređena na evropski film? Rok za prijave za Europa Cinemas mrežu otvoren je od 1. jula!

EUROPA CINEMAS

Ovo je prva evropska bioskopska mreža fokusirana na evropski film, finansirana od strane Kreativne Evrope / potprograma MEDIA, koja je osnovana 1992. godine.

Cilj ove mreže je obezbeđivanje operacionalne i finansijske podrške bioskopima koji su posvećeni ideji da u značajnom broju prikazuju evropske nenacionalne filmove, i organizuju događaje i inicijative kao i promotivne aktivnosti koje su namenjene mladoj publici, a fokusirane su na evropski film.

Ciljevi Europa Cinemas:

 • povećanje i diversifikacija programa bioskopa u smeru veće vidljivosti evropskog nenacionalnog
 • ohrabrivanje evropskih prikazivača u njihovim inicijativama da privuku mladu publiku
 • razvijanje evropske mreže bioskopa koja može da podrži zajedničke aktivnosti na nacionalnom I evropskom nivou.
 • ohrabrivanje inovacija u promovisanju filmova i bolje komunikacije sa publikom

PRIJAVITE SE ZA ČLANSTVO

Rok za prijavu za članstvo u Europa Cinemas mreži je 15. septembar 2018. godine (članstvo počinje od 1. januara 2018. godine). Prijave će ocenjivati komisija za validaciju oformljena od strane Europa Cinemas mreže u oktobru 2018. godine.

Pozivamo vas da proučite smernice programa MEDIA gde možete naći detalje  o šemi podrške u uslovima koje je neophodno ispuniti.

Neophodni uslovi

Bioskopi koji se prijavljuju moraju da ispune izvestan broj kriterijuma kako bi se pridružili mreži (broj posetilaca/prodatih ulaznica, broj projekcija, udeo projekcija evropskih i nenacionalnih filmova).

Sve ove informacije možete naći na sajtu Europa Cinemas.

Kada postanete član, imaćete pristup finansiranju  programiranja repertoara i finansiranju aktivnosti usmerenih ka mladoj publici.  Ova finansijska pomoć doseže iznos od 15.500 evra (za bioskope sa jednom salom) do 50.000 evra (za bioskope sa više od 15 sala) na godišnjem nivou, u zavisnosti od broja sala.

Mogu se prijaviti bioskopi iz sledećih zemalja :

Albanija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Makedonija, Mlata, Crna Gora, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Velika Britanija.

Ukoliko smatrate da još niste spremni za prijavu za članstvo u ovoj mreži,  mreža nudi program obuke koji je otvoren za iz svih delova Evrope!

 

MOLIMO VAS, KAKO BISTE SE PRIJAVILI ZA ČLANSTVO U OVOJ MREŽI, PRATITE DOLE IZLOŽENU PROCEDURU:

1 / Potvrdite da želite da se prijavit tza ovaj program .

Da biste to uradili, koristite prijavni list sa Europa Cinemas sajta: https://www.europa-cinemas.org/en/membership-network

Takođe možete da pošaljete email (na info@europa-cinemas.org) sa sledećim informacijama:

 • Naziv i adresa bioskopa koji se prijavljuje/koji se prijavljuju
 • Broj platana/ekrana po bioskopu koji se prijavljuje/bioskopima koji se prijavljuju
 • Naziv, adresa, broj telefona iI faksa (za države i poštanski broj) i imejl prikazivača koji se prijavljuje
 • Ime, prezime, adresa i email pravnog zastupnika
 • Ime, prezime, email i pozicija kontakt-osobe

Potom će dobiti svoje LOGIN ime I LOZNIKU, kao i pristup sekciji Memebr Zone.

Vaša prijava mora biti obavljena putem interneta na stranici Member Zone.

2 / Registrujte svoju prijavu kroz Member Zone. Morate da pratite Vodič sa upustvima (Instruction Guide) koji ćete dobiti zajedno sa lozinkama/šiframa, a možete ga i preuzeti sa naslovne strane Member Zone.

 • Popunite sve informacije koje se tiču bioskopa i prikazivača.
 • Ispunite program repertoara za prvu polovinu 2018. godine (ili priložite Excel tabelu)
 • Validirajte svoju prijavu i skinite automatski  ispunjenu prijavu

3 / slanje dokumenta poštom

Paket treba da sadrži sledeće:

 • prijavni list podnet na Member Zone, odštampan, sa navedenim datumom i potpisan
 • listu inicijativa koje vaš bioskop ima i sprovodi u pravcu privlačenja mlade publike
 • primerke/kopije publikacija koje je objavio vaš bioskop (brošure, leci, sedmični/mesečni programi, itd.)
 • kopije distributerskih faktura radi uzorka filmova koje ste prikazivali
 • Registracioni dokument – dokaz o postojanju pravnog lica
 • fotografije bioskopa i prikazivača (poslati putem email-a)

Za dodatne informacije možete pisati na: info@europa-cinemas.org i mricha@europa-cinemas.org